3.8.08

NADIA
Nadiya bair bhai
Mora saiyyan bulave
Sune nahi

Even the Rivers have turned hostile
My lover beckons me
But you wouldn't listen

Nitin Sawhney & Reena Bhardwaj

Nenhum comentário: